Váš specialista na lité teraco , teracové prefabrikáty, restaurování a opravy teracových ploch - Již 34 let na trhu

Technické listy

Technický list pro schodišťové stupně a sokly z terazza

 

Definice výrobků
 
Prefabrikované terazzové stupně min. tloušťky 40 mm.
Standardní průmyslově vyráběné schodišťové stupně.
Lité terazzové stupně zhotovené přímo na stavbě tloušťky minimálně 15 mm.
Jedná se o atypické dodávky s vyšší pracností na stavbě.
 
Prefabrikované stupně
Dílensky vyráběné stupně montované na stavbě na připravený podklad.
Tvary prefabrikovaných stupňů:
KOMPLET SCHODY
 
Klínový stupeň ukládaný na šikmé rameno s možností leštěných bočnic do zrcadla schodiště.
Stavební připravenost pro montáž prefabrikovaných stupňů z desek a L profilu vyžaduje konstrukční výšku 45-50 mm, u klínových stupňů 20 mm.
 

 

Prefabrikované soklové pásky
KOMPLET SOKLY
 
Standardní rozměr soklového pásku - délka od 300 do 500 mm, výška od 50 do 120 mm, síla od 10 mm a více. Na schodech se tyto pásky montují v tvaru kaskádového osazení. Sokl lze dodat i jako montovanou terazzovou sárku z řezaných dlaždic tloušťky  20 mm.
 
Lité terazzové stupně
Litý obklad stupňů se realizuje převážně v případech omezené konstrukční výšky u rekonstrukcí stávajících stupňů, v památkových objektech a při atypických tvarech stupňů.
Provedením se jedná o specifickou, vysoce řemeslnou práci.
Tvary litých stupňů
Dodávky umožňují realizovat všechny druhy obkladu stupňů včetně kazetových a také schodišťové zrcadlo.
Sokly lité tažené
Litý sokl se natahuje na pevný cementový podklad a na místě brousí v tloušťce do 15 mm.
 
Vzory, směsi, technologická pravidla
Jsou shodná jako při dodávkách litého terazza s následujícím upřesněním:
Volbu protiskluzných pásků a barevné odlišení stupňů řešíme individuálně v rámci konzultací.
Provádění prací - stavební připravenost pro montáž stupňů jednoho schodišťového ramene vyžaduje jeho uzavření na den, pro lité stupně na 2-3 dny.
Požadavek na podklad pro tažené sokly – beton, cementová malta.
 
Technické informace
 Jan Pochman  Tel.: 603417927 
E- mail :  jan.pochman@omega99.cz