Váš specialista na lité teraco , teracové prefabrikáty, restaurování a opravy teracových ploch - Již 34 let na trhu

Technické listy

Technický list pro údržbu a čištění litého terazza

 

 
Při řádné údržbě se životnost terazza pohybuje v řádu mnoha desítek let. Jedním z předpokladů je jeho periodická údržba.
 
Podle charakteristiky a vzhledem k účelu, ke kterému je dodávaný terazzový produkt určen, provádí Omega 99 v rámci své dodávky základní penetraci a napuštění a to za použití:
Polymerních vosků – standardní penetrace a napuštění ve finálním hedvábném nebo vysokém lesku

Kamenické chemie – používá se do vysoce namáhaných chodeb, venkovních pasáží, obchodních prostor a v místnostech, kde se častěji vyskytuje voda. Při použití je nutné mít dokonale suchý podklad, déle trvá celkové zaschnutí a odvětrání. Produkt je pololesklý nebo matný.
Následná průběžná údržba je zajišťována zákazníkem. Na základě námi získaných zkušeností doporučujeme následující postup:
 
Vysoce exponované plochy - veřejné pasáže, chodby, haly, obchody, restaurace:
Pro denní údržbu používat mycí stroj s kotouči PAD / bílý nebo červený/ s přidáním mycího a leštícího vosku nebo stírat běžným způsobem – mopem.
Podle potřeby v rozmezí 3-6 měsíců je vhodné umýt podlahu prostředkem na odstranění zbytků vosku a aplikovat novou povrchovou úpravu.
 
Běžně pochozí plochy - byty, kanceláře ap.
Doporučujeme udržovat jak bylo výše uvedeno, bez náročného mycího stroje, a jednou týdně případně přidat do čisté vody  malé množství vosku.
Podle potřeby lze kdykoliv oživit podlahy odstraněním starých vosků a jejich obnovením.
V těchto případech se jedná o dobu přibližně jednou za 6-12 měsíců.
 
Výše uvedené doby jsou orientační a s přibývajícím dozráváním terazza se převážně prodlužují.
Naše společnost používá výrobky od firmy Johnson Taski jako certifikovaného dodavatele   úklidové chemie. Každá úklidová firma si volí vlastní postup a dodavatele prostředků.
 
Upozornění!

Zásadně na mytí nebo čištění terazza nepoužívat roztoky kyselin např. SAVO!

Podlahy z  bílého cementu jsou více náchylné na vnikání nečistot do pojiva. Proto doporučujeme sledovat dle zátěže a provozu povrch terazza. V případě zjištění, že do povrchu vnikají těžko odstranitelné nečistoty, je nutné neprodleně povrch řádně umýt a aplikovat výše popsanou údržbu. Pokud by došlo k proniknutí nečistot až do kameniva a pojiva, které již nelze běžně odstranit, je nutno opakovat operaci od jemného přebroušení a umytí jednokotoučovým strojem s použitím leštících kotoučků nebo Padu /hnědý/ a provést znovu kompletní napuštění. 
 
Podrobné informace poskytneme na e- mail info@omega99.cz

Napouštění ploch se provádí