Váš specialista na lité teraco , teracové prefabrikáty, restaurování a opravy teracových ploch - Již 34 let na trhu

Technické listy

Technický list pro navrhování a provádění podlah z litého terazza

 

Definice výrobku
Lité broušené teraco/terazzo na cementové bázi s kamenným plnivem a přísadami . Závěrečný leštící brus standardně o hrubosti 120/220 před napuštěním - fluatací. Podlaha je určena jako pochozí zejména pro vnitřní prostory vyznačující s výrazným estetickým výsledkem.
Navrhování podlah
Pro navrhování terazzových podlah je obecně nutné postupovat v souladu s ČN/EN 744505 – Podlahy - společná ustanovení. Podkladní vrstvu pod  terazzo  tvoří betonová mazanina se sítí nebo, litý cementový potěr se sítí  ,( anhydrit  není pod terazzo  vhodný ), které musí být dilatovány od podkladu i stěn. Naše firma doporučuje Cemflow CF 20 s kari sítí min. tl. 5 cm , litý cementový potěr , který vzhledem ke svým vlastnostem je pod terazzo dle našich zkušeností nejvhodnější hlavně ve velkých plochách. Dilatační systém předcházející vzniku trhlin v podkladních vrstvách z důvodu smršťování a jejich přenosu do finální terazzové vrstvy se stanoví ve spolupráci se zhotovitelem. Standardně se dilatují pole o velikosti do  4x4 m tj. cca 16 m2. Na základě půdorysných výkresů a zkušeností je nutné ověřit, případně zapracovat dilatace i do dalších míst, kde je potenciální zdroj poruch. Lité terazzo lze realizovat i u podlah s podlahovým vytápěním, a to za předpokladu respektování této specifické dodávky.

Výška lití terazza se pohybuje od 15 do 20 mm podle vybraného vzoru a velikosti kameniva. Vlastní výška lití se navyšuje o 20-40% velikosti frakce kameniva – odbroušená část. 

Doporučená skladba podlahy

 
lité terazzo od 15 mm do 20 mm
 
litý cementový potěr Cemflow s kari sítí ,
betonový potěr hlazený vyztužený kari sítí
min. tl. 5 cm
 
separační vrstva nebo kročejová izolace
 
nosná konstrukce

 
V tomto směru poskytuje Omega 99 konkrétní konzultační činnost projektantům, investorům a stavebním zadavatelům.Naše firma podkladní beton sama dodává či úzce spolupracuje na jeho zhotovení.
Vzory a barevné odstíny
Vzor je možno vybrat z naší základní nabídky, alternativně lze dohodnout samostatné vyvzorování. Základní odstín je dán především volbou kameniva, kterou v naší nabídce tvoří nejčastěji mramorové drtě v širokém sortimentu certifikovaných dodávek z tuzemských i zahraničních lomů. Velikosti kameniva – frakce - lze volit v rozsahu od 3 do 27 mm. Barevnost je možné upravit přidáním pigmentů do pojiva.
Dilatace
Materiály pro dilatace mohou být různé. Nejčastěji námi používané jsou kovové pásky z bílé mosazi nahrazující barevně nerez a také standardní žlutá mosaz. Do některých vzorů lze vložit plastové dilatace splývající s jejich základní barevností.  Do replik původních podlah se převážně vkládají mramorové kostičky nebo pásky.
Speciální kategorií jsou dilatace objektové a dilatace určené do podlahového vytápění .
Stavební připravenost
Podklad musí být vyzrálý , soudržný, zbavený prachu a nečistot tak, aby se předešlo případným poruchám. Teplota ovzduší při zpracování tj. nanášení směsi musí být od +7°C do + 25°C a teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě provedené plochy nesmějí být vystaveny přímému působení slunečních paprsků, silnému proudění vzduchu a působení ohřevu.

Provádění
Podlaha je pochozí po 6 hodinách a běžnou stavební činnost na ní lze vykonávat po 24 hodinách. Broušení se provádí po 7 a více dnech, podle použitého materiálu, ročního období (teploty, vlhkosti). Broušení zahrnuje standardně 4 operace včetně stěrkování. Napuštění se provádí jako finále před předáním díla na vyzrálý a suchý povrch dle technického postupu viz  Technický list pro údržbu a čištění litého terazza.
Technické informace
Milan Žák   Tel.: 603418193