Váš specialista na lité teraco - terazzo , teracové prefabrikáty, restaurování a opravy teracových ploch

Legerova

LegerovaLegerova_2

Akce :                       OMG Panorama Centrum

Termín výstavby :     05 / 1998 - 12 / 1999

Investor :                 OMG Panorama s.r.o.

Náklady :                  254 mil. Kč

Aktuality

Naše nové stroje HTC

adfgadf

Nejnovější technologie broušení teraca.

instagram.com/omega_teraco/

bgsd

FACEBOOK

Facebook

Najdete nás také na Facebooku!