Váš specialista na lité teraco , teracové prefabrikáty, restaurování a opravy teracových ploch - Již 34 let na trhu

Aktuality

Dodávka a montáž podkladních betonů pod teraco

podkladní beton 

 Novinkou je dodávka a montáž podkladních konstrukcí pod teracové plochy. Vzhledem k velké poptávce jsme se rozhodli zároveň s teracem dodávat i podkladní konstrukce, kde budeme ručit  i za podklad a tím zákazník , při případné reklamaci nabude jistoty , že bude beze zbytku vyřízena . Zároveň navrhneme a vyřešíme spárořez dilatačních polí a umístění dilatací v betonu.

Vzhledem ke stavu doposud přebíraných podkladních konstrukcí ,které zdaleka nedosahují námi požadované kvality , bude i naše firma mít jistotu a technický dozor nad podkladem pod teracové plochy.

Věříme , že tímto krokem se opět posuneme dále k větší spokojenosti našich zákazníků .

kategorie: Aktuality