Váš specialista na lité teraco - terazzo , teracové prefabrikáty, restaurování a opravy teracových ploch

AB Balbínova

Balbínova - Římská

Akce :       Administrativní budova Balbínova - Římská (Office Centrum Vinohrady)

Termín výstavby :  1993 -1994

Investor :   OMG Praha s.r.o.

Náklady :  180 mil. Kč 

Aktuality

Naše nové stroje HTC

adfgadf

Nejnovější technologie broušení teraca.

instagram.com/omega_teraco/

bgsd

FACEBOOK

Facebook

Najdete nás také na Facebooku!